Vychází deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech

Sborník tradičně přináší rozsáhlejší studie i kratší informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji.

Sborník Památky jižních Čech 9 vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. Je dílem kolektivu autorů Veroniky Babické, Jiřího Blocha, Vojtěcha Brože, Martina Gažiho, Dagmar Geršlové, Davida Javorského, Jarmily Hansové, Jiřího Havlice, Romana Lavičky, Jana Müllera, Ivana Sámela, Ivy Steinové, Michaely Špinarové, Jany Štorkové, Michaely Trojákové, Jana Vojtěchovského a Martina Zemana.

Do úvodní části byly tradičně zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu. První z nich si všímá zániku předměstí při otavských březích v Písku (Rybářská ulice, Portyč), jehož poetickou atmosféru zachytil v roce 1944 film Václava Kršky Kluci na řece. Studie interpretuje motivaci k rozsáhlým demolicím a proměny plánů moderních sídlišť. Druhý text interpretuje českokrumlovské stavební aktivity v druhé polovině 20. století a jejich dopad na péči o městskou památkovou rezervaci.

Další podrobnější studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména památek vojenské historie habsburské monarchie na Písecku, a to včetně vojenských hřbitovů, hrobek a pomníků. Další ze studií konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Radeníně na Táborsku s údaji zachycenými v archivních pramenech, vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu. Objevem pozůstatků renesanční zámecké kuchyně ve vimperském Horním zámku se zabývá text, který podrobně analyzuje část zachovaných konstrukcí a zamýšlí se nad možným druhotným využitím kuchyňského tepla pro temperování dalších zámeckých prostor.

Kratší texty podávají informace o archeologickém výzkumu vimperského zámeckého areálu v letech 2016–2018 či nálezu pozdně středověké výzdoby na bráně usedlosti v Horním Třeboníně na Českokrumlovsku. Metodicky pojaté úvahy se týkají možností obnov zaniklých roubených usedlostí na Šumavě (zejména Volarsku a Stašsku) a vlastnostmi tradičních šindelů ve srovnání s jejich nově nabízenými typy.

Mezi nejdůležitější průzkumové a restaurátorské akce, které byly realizovány na jihu Čech v posledních letech, byly vybrány středověké malby na fasádě kostela ve Strýčicích, pozdně barokní nástěnné malby v interiéru měšťanského domu v Prachaticích, divadlo z poloviny 19. století na Novém zámku v Nových Hradech, soubor historických okenních výplní na zámku Komařice, mozaika na průčelí poutního kostela v Klokotech, barokní oltář sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech a pozdně gotický obraz Panny Marie Sepekovské. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek prohlášených v roce 2017 se objevil plavecký stadion v Českých Budějovicích, fara v Soběslavi, roubený dům v Blatné, měšťanský dům ve Chvalšinách, hostinec v Dobrši, mosty v Soběslavi a Chlebově, kamenné sochy světců ve Lnářích a v Cepu, výklenková kaple v Majdaleně, kamenná boží muka u vesnic Šejby a Maletice, kámen republiky v Novém Vojířově a kovaný hřbitovní kříž v Jindřichově Hradci.

 

Obsah

SUMMARY

 • Daniel Šnejd / EDITORIAL

TUTELAE MEMORIA

 • Martin Gaži / MODERNIZACE PÍSKU, ZÁNIK PORTYČE A PAMÁTKOVÁ PÉČE V SOCIALISTICKÝCH KONCÍCH
 • Jan Müller / PŮLSTOLETÍ STAVEBNÍ KULTURY V ČESKÉM KRUMLOVĚ: 1945–1995

STUDIA

 • Martin Zeman / PAMÁTKY VOJENSKÉ HISTORIE PODUNAJSKÉ MONARCHIE NA PÍSECKU
 • Iva Steinová / ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V RADENÍNĚ [ 101 ]
 • Vojtěch Brož – Ivan Sámel / ZNOVUOBJEVENÍ RENESANČNÍ ZÁMECKÉ KUCHYNĚ V SEVEROVÝCHODNÍM KŘÍDLE VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU

RELATIONES

 • Jiří Havlice / ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU A PŘILEHLÝCH ZAHRAD
 • Michaela Špinarová – Jiří Bloch – Veronika Babická / STŘEDOVĚKÁ VÝZDOBA VJEZDOVÉ A VSTUPNÍ BRÁNY VENKOVSKÉ USEDLOSTI ČP. 1 V HORNÍM TŘEBONÍNĚ
 • Michaela Trojáková / ZÁNIK A OBNOVA ROUBENÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK NA ŠUMAVĚ
 • David Javorský / NOVÝ TREND V UŽITÍ DŘEVĚNÝCH ŠINDELŮ NA HISTORICKÝCH OBJEKTECH
 • Dagmar Geršlová – Jarmila Hansová – Roman Lavička – Jan Vojtěchovský / Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRŮZKUMŮ A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK NA JIHU ČECH
 • Jana Štorková / VÝBĚR Z KULTURNÍCH PAMÁTEK NOVĚ PROHLÁŠENÝCH V ROCE 2017

 

Knihu lze zakoupit v e-shopu NPÚ, v distribuční síti nakladatelství KOSMAS nebo za zvýhodněnou cenu 250,- Kč v knihovně NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích.

Související akce

Obálka knihy Památky jižních Čech 9 | © NPÚ, ÚOP ČB
Společenské akce

Devátý díl sborníku Památky jižních Čech představí autoři sledem krátkých přednášek

 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 6 ()
 • 11. 2. 2019
 • 16.30–19.00