Organizační struktura

ŘEDITEL ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Mgr. Petr Pavelec Ph.D.

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 absolvoval postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v letech 2008–2012 postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil).

Celý text

náměstek ředitele ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ing. Zdeňka Škabroudová

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • 386 356 921, 606 795 807
Po maturitě na střední ekonomické škole v Českých Budějovicích nastoupila na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde studovala na národohospodářské fakultě. Po jejím ukončení v roce 1984 nastoupila do ekonomického oddělení Nábytku, o. p. Brno. Účetnictví a ekonomice se dále věnovala i při přechodu na Finanční úřad v Českých Budějovicích, kde pracovala jako referent oddělení daně z příjmu obyvatelstva, později se stala vedoucí oddělení kontroly daní z příjmů fyzických a právnických osob. V březnu 1997 nastoupila na Památkový ústav v Českých Budějovicích na pozici vedoucí ekonomického odboru, později jako provozně ekonomický náměstek. Měla na starost hospodaření státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, která spravovala 12 významných hradů, zámků a klášter na území Jihočeského kraje. V lednu 2003 došlo ke splynutí památkových ústavů s krajskou působností v celonárodní organizaci Národní památkový ústav, kde pokračovala na pozici ekonomického náměstka nejdříve ředitele ÚOP v Českých Budějovicích, po reorganizaci památkového ústavu od 1. ledna 2013 se stala náměstkem ředitele ÚPS v Českých Budějovicích.

KASTELÁNI PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Územní památková správa v Českých Budějovicích pečuje o 30 významných památkových areálů ve třech krajích – Jihočeském, Plzeňském a Kraji Vysočina.

Milan Fiala

 • správce objektu - kastelán
 • 377 917 090, 606 666 428
V NPÚ nastoupil 2. dubna 1991 na pozici kastelána státního zámku Valeč. Od roku 1996 pracuje jako kastelán státního zámku Nebílovy. V obou případech se zaměřil zejména na vlastní záchranu památkových objektů, které se nacházely v havarijním stavu. Na zámku v Nebílovech se snaží o zapojení postupně rekonstruované, nepříliš známé památky do kulturního života regionu, spolupořádá divadelní přehlídky, hudební festivaly, organizuje výstavy výtvarného umění. Působil jako starosta ve Valči, je předsedou České společnosti Josepha Haydna a ředitelem mezinárodního festivalu Haydnovy hudební slavnosti.

Mgr. Pavel Duchoň

 • správce objektu - kastelán
 • 373 322 174, 606 666 424
Vystudoval obor Kulturně historická regionalistika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na stavební historii. Správcem památkového objektu klášter Plasy je od 1. července 2004. V druhé polovině devadesátých let začínal jako průvodce u organizace Státní hrady Křivoklátska (později Státní památkový ústav) na středočeském souhradí Točník a Žebrák. Od příchodu do Plas je jeho záměrem vytvořit smysluplnou koncepci fungování bývalého cisterciáckého klášterního areálu v Plasích a tu k ochraně, obnově a zpřístupnění budov postupně naplňovat.

Ing. Milan Zoubek

 • správce objektu - kastelán
 • 374 631 773, 606 666 426
Vystudoval obor krajinné inženýrství se specializací na kulturně technické inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po ukončení studia nastoupil v roce 1998 do NPÚ na civilní službu do kláštera Kladruby. Po jejím skončení se od 1. 7. 2000 stal jeho kastelánem.

Mgr. Eliška Niederová

 • správce objektu - kastelán
 • 607 559 450
Vystudovala Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, obor Učitel náboženství a etiky. Pracovala jako pedagog volného času v Salesiánském středisku mládeže v Teplicích Proseticích a jako vychovatelka v Církevním domově mládeže v Brně. V roce 2010 dokončila bakalářské studium historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kastelánkou hradu Landštejna je od ledna 2014 (jmenování v dubnu 2015).

Mgr. Vojtěch Brož

 • 388 411 506, 778 700 076
Magisterský titul získal roku 2015 v oboru Estetika a kulturní studia na Masarykově univerzitě v Brně, dále je vzdělán ve filozofii, teorii a dějinách umění, literární vědě a kritice a historii. Je absolventem jednoletého studia památkové péče pro absolventy vysokých škol pod hlavičkou NPÚ a účastníkem Letních škol památkové technologie a kursů SHP a OPD. Od roku 2009 do roku 2014 průvodce na hradě Veveří. Kastelánem zámku Vimperk byl jmenován 1. ledna 2015, souběžně s převzetím zámku NPÚ, zároveň působí jako koordinátor provozu projekčního týmu v projektu IROP Probouzení zimního zámku.

Mgr. Marek Buš

 • správce objektu - kastelán
 • 568 620 201, 606 764 466
Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991–2001 působil jako ředitel Městského kulturního střediska v Třebíči. Kastelánem zámku v Náměšti nad Oslavou byl jmenován od 1. března 2001. Soukromě studoval hru na varhany, od roku 1982 působí jako varhaník Baziliky sv. Prokopa v Třebíči, pravidelně koncertuje na různých místech České republiky i v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovensko). V létech 2004 a 2005 soukromě studoval u prof. Rudolfa Pečmana z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně hudební dějiny náměšťského zámku.