Památky žijí - Denkmäler leben

Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel Mühlviertel

Registrační číslo projektu: ATCZ31

  • Program přeshraniční spolupráce  Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.
  • Stav: realizace projektu
  • Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

Většina programového území INTERREG VA Rakousko - ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. Cenné kulturní dědictví památek regionu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví.

V rámci projektu participuje 6 partnerů:

Jihočeská Silva Nortica (euroregion, hlavní partner), Jihočeská centrála cestovního ruchu, NPÚ,  Vysočina Tourism, Destination Waldviertel GmbH, Mühlviertel Marken GmbH.

Cílem projektu je podpora turistiky orientované na kulturně-historické památky v česko-rakouském příhraničí.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

  • studie, jejímž cílem je koncepce marketingové a PR podpory kulturní turistiky
  • vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami
  • PR aktivity – inzeráty v médiích, radiospoty, propagační materiály (brožury, mapy), billboardy, účast na veletrzích cestovního ruchu apod.
  • výměna know-how mezi rakouskými a českými provozovateli památkových objektů - semináře, konference, studijní cesty
  • podpora pořádání kulturních akcí na památkových objektech
  • projekt a realizace vzorového navigačního/orientačního systému na státním zámku Třeboň.

Každý z partnerů má vyhrazeny aktivity, za jejichž realizaci odpovídá. NPÚ bude v průběhu let 2017 – 2019 realizovat kulturní akce na svých památkových objektech a vzorový navigační/orientační systém v areálu státního zámku Třeboň. Záměrem NPÚ je podpořit zvýšení návštěvnosti zejména na památkových objektech, jejichž potenciál dosud není plně využit. Jedná se např. o památky, které jsou na seznamu v rámci propagační aktivity NPÚ Neobjevené památky v Jihočeském kraji a na Vysočině (Nové Hrady, Kratochvíle, Náměšť nad Oslavou apod.).

Projekt navazuje na dříve realizovaný projekt Hrady, zámky, kláštery podpořený v roce 2007 z programu INTERREG IIIA, oproti němuž přináší inovativní prvky – např. propojení památek tematickými vícedenními turistickými trasami, mediální kampaně, kulturní akce na památkových objektech a ve městech s hradbami.

V rámci programu INTERREG V A projekt Památky přispívá k synergii s projekty "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"(ATCZ74), „Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě"(ATCZ91) a "Zhodnocení zelených prostor"(ATCZ71).

Rozpočet projektu:

Celkově na celé období realizace projektu činí rozpočet NPÚ 82 000 EUR, z toho 12 300 EUR (15%) tvoří financování ze strany NPÚ.

Celkový rozpočet projektu na celé období jeho realizace a pro všechny partnery projektu je 1 125 360,38 EUR, příspěvek EU je 956 556,69 EUR.