Premiéra barokní opery v Zámeckém barokním divadle

Kulturní akce

Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, Antonio Caldara & Francesco Rinaldi: Giulio Cesare in Egitto

Zámecké barokní divadlo, 18. 9. 2020 v 18:00 hodin

Opera složená z árií několika autorů, tzv. pasticcio, Giulio Cesare in Egitto byla provedena ve vídeňském divadle U Korutanské brány v roce 1731. Klíčovému prameni, rukopisné partituře z hudební sbírky vévody Antona Ulricha v Meiningenu, nebyla v händelovské literatuře věnována bližší pozornost. Händelův tematický katalog sice vídeňské uvedení opery Giulio Cesare in Egitto zmiňuje, avšak pouze v hypotetické rovině. Prokázané provedení tohoto pasticcia ve Vídni je nutno považovat za významný doklad recepce Händelovy operní tvorby ve střední Evropě. Autorem zhruba dvou třetin opery je G. F. Händel, zbývající árie jsou dílem Händelových významných současníků - Nicoly Porpory a Antonia Caldary. Pasticcio sestavil neapolský skladatel Francesco Rinaldi, který byl na přelomu 20. a 30. let 18. století kapelníkem vídeňského divadla U Korutanské brány.  

 

Účinkující:

Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici

Zámečtí mašinisté

režie Zuzana Vrbová

od cembala řídí Ondřej Macek

 

Odborná spolupráce:

Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity Brno - Prof. Jana Perutková

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě - PhDr. Jiří Kroupa

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. - PhDr. Milada Jonášová, Ph.D.

Mozartova obec v České republice - PhDr. Tomislav Volek

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov - PhDr. Pavel Slavko

 

KOUPIT VSTUPENKY