ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nejlepší regeneraci městských památkových rezervací a zón v Ústeckém kraji provedl Žatec

Titul Historické město roku se uděluje celostátnímu vítězi soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst a soutěž o jeho nejlepší zpracování každoročně vypisuje Ministerstvo kultury, které je spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Ministerstvem pro místní rozvoj zřizovatelem této Ceny.

Letošní soutěž o titul Historické město roku 2018 měla dva velice silné a vyrovnané soupeře – Kadaň a Žatec. Obě města dlouhodobě a soustavně věnují péči nejen památkově chráněným objektům, ale i ostatním budovám v městské památkové rezervaci a zóně a také celkové infrastruktuře, což dotváří ucelený ráz těchto historických měst. Obě města jsou také velice aktivní v pořádání nejrůznějších kulturních akcí, které napomáhají udržení regionálních tradic a celkového kulturního dědictví. Mezi kritéria hodnocení patřila vedle péče o památky také péče o obyvatele a návštěvníky, společenský život, finanční účast na obnově památek, koncepční příprava regenerace a péče o vzhled rezervací a zón. Hodnotící komise, složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska měla velice těžký úkol, nicméně prvenství porota nakonec udělila Žatci. Ten tímto zároveň postupuje do celostátního kola.

Z pohledu hlavního kritéria péče o stavby v rezervacích a zónách započala Kadaň v loňském roce s úpravami jižní části hradebního okruhu, na kostele Stětí sv. Jana Křtitele se objevila nová fasáda a zároveň se zrestaurovala socha světce v nice průčelí. Kostel Povýšení sv. Kříže získal nově natřené báně věží a řada oprav byla provedena na dalších pěti budovách, které jsou zapsány jako kulturní památky. Opravy probíhaly také na pěti nezapsaných budovách na území městské památkové rezervace. Díky úspěšné žádosti Biskupství litoměřického o dotaci z programu IROP mohly také v letošním roce pokračovat restaurátorské práce v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků.

Vítězný Žatec je městem chmele a díky svým unikátním chmelařským stavbám zároveň dlouhodobě usiluje o zvýšení celosvětové reputace zápisem na seznam UNESCO, ostatně pojem „Žatecký chmel“ je zapsán do rejstříku chráněných označení Evropské unie. V loňském roce se městu podařilo opravit šest památkově chráněných budov, např. dům čp. 49 – branku Žatec či městskou knihovnu v čp. 52. Dalších devět budov na památkově chráněném území prošlo různými etapami rekonstrukcí. Zároveň byl za kulturní památku prohlášen areál sušárny a skladu chmele čp. 1232, další soubor domů čeká na ukončení řízení. Město Žatec se zároveň nespoléhá při obnově města pouze na finanční zdroje z Programu regenerace, ale snaží se také aktivní cestou hledat další finanční zdroje, které přispějí ke zlepšení podoby města. V roce 2018 se tak podařilo zahájit několik významných akcí z programu IROP. Jedná se o obnovu radnice čp. 1, revitalizaci památky čp. 52, záchranu památky čp. 85 – Muzeum pivovarnictví Žatecka a záchranu památky čp. 102 – Mederův dům. Mezi náhradníky v tomto programu byl zařazen projekt Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci.

Vítěz krajského kola obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2019, tradičně u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.