ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování ojedinělých barokních pískovcových božích muk u novosedlického hřbitova dokončeno.

Novosedlice, okr. Teplice – dokončené restaurování barokních pískovcových božích muk.

V Novosedlicích, okr. Teplice bylo dokončeno restaurování božích muk, která se již desítky let nacházela v neutěšeném stavu staticky ohroženého torza s odlomenou vrcholovou částí.

Rehabilitaci původního stavu barokních pískovcových božích muk usnadnila historická fotodokumentace, podle které bylo možno úspěšně rekonstruovat vrcholovou kaplici s křížem. Restaurátorský zákrok přispěl i ke zlepšení čitelnosti pamětního nápisu a tím i doby vzniku památky v první polovině čtyřicátých let 18. století. Restaurovaná boží muka představují dnes na Teplicku již jen ojediněle dochovaný typ těchto drobných sakráních památek.

Související zprávy

V Dolánkách - Ohníči na Teplicku započaly práce na obnově kapličky

14. 5. 2018 (aktualizováno 16. 7. 2018)

Od května letošního roku probíhá obnova kulturní památky kapličky v Ohníči. Kaple, postavená v roce 1826, se nachází na malém zatravněném prostranství u odbočky z...

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – obnova barokní barevnosti v obci Mory na Podbořansku

9. 2. 2018

V závěru roku 2017 bylo dokončeno restaurování barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. století v obci Mory na Podbořansku. Socha neznámého autora ztvárněná...

Restaurování v Nepomyšli

2. 1. 2018 (aktualizováno 22. 1. 2018)

Dosud málo známá sakrální stavba na úpatí Doupovských hor získala mimořádně na významu, který bude nepochybně ještě posílen, dojde-li v dalších etapách k odkryvům...