ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Unikátní hrob ze starší doby železné

Bezesporu výjimečný nález si letos připsali na konto archeologové během záchranného archeologického výzkumu při rozšiřování průmyslové zóny u Lovosic (okr. Litoměřice). Objevili zde bohatě vybavený komorový hrob bylanské kultury starší doby železné (halštatské).

Jde o dosud největší a nejbohatší nález svého druhu na území Ústeckého kraje, jeho stáří archeologové určili přibližně na 2700 let. Součástí inventáře hrobu je mimo jiné čtyřkolový pravěký vůz, dřevěný s kovovými prvky, který měl zřejmě odvézt nebožtíka na onen svět.

Naprostá mimořádnost objevu tkví v tom, že se jedná o nejstarší a nejzachovalejší exemplář na našem území. Je zřejmé, že pohřbený jedinec nebyl obyčejným členem společenství, ale jejím významným představitelem, zřejmě příslušník místní elity, bohatý obchodník, kníže atp. Jeho kostra se v místních půdních podmínkách nedochovala, v hrobě byly nalezeny bronzové šperky, keramická výbava a pozůstatky onoho dřevěného vozu, na němž byl na místo svého posledního odpočinku přivezen. Samotný vůz byl po pohřbu demontován a  složen v hrobové komoře.