Unikátní hrob ze starší doby železné

Bezesporu výjimečný nález si letos připsali na konto archeologové během záchranného archeologického výzkumu při rozšiřování průmyslové zóny u Lovosic (okr. Litoměřice). Objevili zde bohatě vybavený komorový hrob bylanské kultury starší doby železné (halštatské).

Jde o dosud největší a nejbohatší nález svého druhu na území Ústeckého kraje, jeho stáří archeologové určili přibližně na 2700 let. Součástí inventáře hrobu je mimo jiné čtyřkolový pravěký vůz, dřevěný s kovovými prvky, který měl zřejmě odvézt nebožtíka na onen svět.

Naprostá mimořádnost objevu tkví v tom, že se jedná o nejstarší a nejzachovalejší exemplář na našem území. Je zřejmé, že pohřbený jedinec nebyl obyčejným členem společenství, ale jejím významným představitelem, zřejmě příslušník místní elity, bohatý obchodník, kníže atp. Jeho kostra se v místních půdních podmínkách nedochovala, v hrobě byly nalezeny bronzové šperky, keramická výbava a pozůstatky onoho dřevěného vozu, na němž byl na místo svého posledního odpočinku přivezen. Samotný vůz byl po pohřbu demontován a  složen v hrobové komoře.