Uzavření knihovny NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Dne 14. 6. 2018 bude knihovna NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem z důvodu dovolené uzavřena, děkujeme za pochopení.

Víte, že:

... ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění,

... v knihovně je návštěvníkům k dispozici počítač s připojením k internetu (některé dokumenty jsou v elektronické verzi dostupné v Památkovém katalogu),

... služby knihovny jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně,

... výpůjční doba a kontakt pro objednání návštěvy je zde.

Součástí knihovny jsou též dokumentační sbírky, kde naleznete:

stavebněhistorické průzkumy (SHP),

nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD),

plánovou dokumentaci (PD),

restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ),

fotografickou a obrazovou dokumentaci,

odborné spisy.

Uložené dokumenty pocházejí vesměs z druhé poloviny 20. století a vztahují se především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace) Ústeckého kraje.

Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO), jde o torzo archivu Střediska pro těžební oblast, které po demolici starého Mostu sídlilo ve Vtelně u Mostu. Archiv těžební oblasti obsahuje agendu týkající se zaniklých obcí Ústeckého kraje. Jsou zde uloženy např. zaměření demolovaných budov, projekty k transferům drobných památek či spisová agenda Střediska pro těžební oblast. Hlavním těžištěm fondu je dokumentace související s přesunem děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Knihovna nabízí návštěvníkům možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Více informací o knihovně