Prezentace NPÚ-ÚOP v Ústí nad Labem

Výstava k zapůjčení

Čtrnáct panelů mapuje odbornou činnost jednotlivých oddělení a výsledky prezentuje na konkrétních příkladech v podobě fotodokumentace či plánové dokumentace. Návštěvníci výstavy se mimo jiné seznámí i s jednotlivými typy památek a chráněných území v Severočeském kraji, dovědí se o fungování elektronických databází či o postupech při správním řízení. Připomenut je i ojedinělý fond tzv. těžební oblasti, který shromažďuje dokumentaci z míst zasažených těžbou uhlí.

Typ: desky
Počet: 14
Rozměry: 100 x 200 cm
Jazyk: česky
Poznámka: instalace do samostojných rámů