Výstavy a publikace ÚOP v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav je ve svých specifických odborných činnostech nezastupitelný. Jeho publikační a prezentační aktivity (komunikace směrem k veřejnosti) prezentují výsledky činnosti odborníků např. formou odborných monografií nebo putovních výstav.

Informace o výstavách a publikacích ÚOP v Ústí nad Labem: