ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Cílem projektu bylo přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR.

Výsledky projektu ke stažení

katalog.pdf
PDF (30,21 MB)
panely.pdf
PDF (16,50 MB)

Projekt byl financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.

Na základě zkušeností získaných při podrobné dokumentaci ohrožených památek byly vytvořeny metodiky dokumentace a databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví – vznikly specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů. Taktéž byla vytvořena rekonstrukční mapa krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use – land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel – pilotní výstavní projekt „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, prezentuje dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součástí projektu „Milešov“ je výstavní katalog, odborná monografie a školní program s metodikou, jejímž cílem je propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na středních a základních školách.