ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Projekty a jejich výstupy

Naše vědecké projekty a úkoly jsou financované Ministerstvem kultury ČR (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI a Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – DKRVO).


 Druhým poskytovatelem financí je Grantová agentura ČR. V řadě případů na vědeckých úkolech spolupracujeme s dalšími organizacemi, institucemi a vědeckými školami.

Výsledky vědeckovýzkumných úkolů – nové památkové postupy, metodiky a publikace – jsou využívány při ochraně kulturního dědictví. Prezentujeme je na odborných konferencích i na přednáškách pro širokou veřejnost a publikujeme je v tištěné i elektronické podobě (některé metodiky nabízíme ke stažení v informačním systému MIS).