Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem (zámek Krásné Březno) pokračuje i v roce 2017. Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně – v letošním roce jsou vždy v pondělí převážně od 16 hod. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

Před zahájením přednášky je možno si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku, případně zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Kontakt pro objednání publikací: Mgr. Věra Brožová, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: brozova.vera@npu.cz

2018

 • 8. ledna – P. Kulesa (Stati-CAL): Statické zabezpečení památkově chráněných objektů
 • 12. února – A. Houdková: Brokoffové a severní Čechy
 • 12. března – M. Hauserová (FA ČVUT): O projevech vztahu ke stavebnímu dědictví v minulosti
 • 9. dubna – J. Skopec: Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách
 • 14. května – M. Zubík: Perla historizující architektury, aneb příběh trmického zámku
 • 11. června – P. Janoušková: Obnova fasád v MPR Litoměřice – pozitivní vývoj užití vápenných technologií
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 10. září E. Šteflová: Příběh sochy svatého Materny v budově bývalého chudobince (ul. Prokopa Diviše 1317) v Ústí nad Labem
 • 8. říjnaH. F. Teryngerová: Záchranný archeologický výzkum při obnově kostela sv. Floriána v Krásném Březně
 • 12. listopaduA. Sellnerová: Lounské sakrální stavby meziválečného období
 • 10. prosince J. Frundl: Viniční studny

2017

 • 9. ledna – S. Flesar: Nová využití pro staré kostely – dvacet let poté
 • 13. února – M. Páral: W. A. Hablik – krystalické vize
 • 13. března – J. Leibl: Drobné památky Jiříkova
 • 10. dubna – J. Zajíc: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938
 • 15. května – L. Radová: Pěstování a obchodování s chmelem ve světle písemných a ikonografických pramenů
 • 12. června – G. Jeřábková: August Frind: "dvorní" malíř mecenášské rodiny Dittrichů (1852–1924) z Krásné Lípy
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 11. září – J. Rybánský (Muzeum Varnsdorf): Život a dílo Vincenze Pilze (autorská přednáška o výstavě ke Dnům evropského dědictví)
 • 16. října – J. Krechler: Dějiny a obnova zámeckého parku Jezeří
 • 13. listopadu – J. Bureš – Náš Bůh jest hrad přepevný – secesní evangelické chrámy architektů J. W. Graebnera a R. Schillinga na Teplicku
 • 4. prosince – A. Čornyjová: Dietetická a kolektivní opatření ve vybraných tiscích raného novověku

Program přednášek na 2. pololetí 2017 – letáčky v PDF.

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Mgr. Věra Brožová, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: brozova.vera@npu.cz

2016

 • 18. ledna – M. Pavlíková: Státní hornické kolonie v severních Čechách
 • 15. února – J. Bureš: Fenomén kolonie: architektura a každodennost
 • 14. března – J. Leibl: Drobné památky v Libouchci
 • 18. dubna (Mezinárodní den památek – přednáška výjimečně od 13 hod.) – J. Tóthová: Voda v obraně pevnostního města Terezín
 • 16. května – V. Honys: Barokní malovaný strop lodi kostela sv. Mikuláše v Orasicích
 • 13. června – J. Peer: Obnova Šluknovského výběžku ve 21. století – vzestupy a pády památkové péče
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 5. září – T. Peerová: Umělecké předměty z ústeckých vil
 • 10. října – K. Mádlová: Mírové náměstí v Ústí nad Labem v průběhu času
 • 14. listopadu – M. Bartoš: Bezvěžové kostely na Litoměřicku v 17. a 18. století 
 • 5. prosince (ze zdravotních důvodů přesunuto na červen 2017)

2015

http://previous.npu.cz/uop-ul/prednasky/2015/

2014

http://previous.npu.cz/uop-ul/prednasky/2014/

2013

http://previous.npu.cz/uop-ul/prednasky/2013/