Organizační struktura

územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem

ředitel pracoviště

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

V odborné organizaci státní památkové péče působí od roku 1997, nejprve v oddělení péče o movité kulturní památky (specialista na oblast restaurování), následně jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2006 byl jmenován do funkce odborného náměstka ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem a od 1. 6. 2013 je ředitelem tohoto pracoviště.

Celý text

Odbor péče o památkový fond 

Ing. arch. Lenka Kotišová

Ing. arch. Lenka Kotišová je absolventkou Fakulty architektury ČVUT Praha. Studium ukončila v roce 1982 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce „Brandejsův statek Suchdol – kulturně vzdělávací a školící zařízení“. V roce 1982 nastoupila do Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem, atelieru Ing. arch. Rudolfa Bergra, jako samostatný projektant. Na této pozici pracovala do roku 1990. V letech 1990 – 1993 pracovala na Krajském ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem na pozici vedoucího odborného kulturně výchovného pracovníka, následně pak v Památkovém ústavu v Ústí nad Labem, jako vedoucí útvaru péče o památkový fond. Od roku 1993 do roku 2007 působila jako samostatný projektant ve firmě ARCHPROJEKT s.r.o. v Ústí nad Labem. V roce 2007 nastoupila do Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, kde postupně působila jako vedoucí oddělení péče o památkový fond a od r. 2011 jako vedoucí odboru péče o památkový fond. Ing. arch. Lenka Kotišová příležitostně publikuje v odborných periodikách zaměřených na problematiku památkové péče. V roce 1998 jí byla udělena autorizace a byla zapsána do seznamu České komory architektů. Je členkou Interní rady ředitele NPÚ – ÚPS v Praze, dále pak komise MPR a rozvoje v Kadani i Chomutově.

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Brož

  • vedoucí odboru
  • 472 704 837, 724 017 937
Mgr. Tomáš Brož je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, na bakalářský obor kulturně historická regionalistika navázal magisterským studiem historie. Studium dokončil v roce 2001 obhajobou diplomové práce na téma Stavební vývoj zámku v Horní Libchavě. V oboru památkové péče pracuje od roku 1998, kdy nastoupil na tehdejší Státní ústav památkové péče v Ústí nad Labem jako referent do oddělení propagace a prezentace. Od roku 2003 působí v oddělení Evidence a dokumentace, vedením oddělení byl pověřen v roce 2007. Od roku 2013 je jmenován do funkce vedoucího odboru Evidence, dokumentace a informačních systémů. V letech 2007–2011 se podílel na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracoval na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 se jako výzkumný a vývojový pracovník podílí na projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“ Svou publikační činnost směřuje především na dokumentaci a stavební vývoj sakrální architektury.