ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kaple Bžany-Lbín

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol. Společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18. stol. vytváří působivý architektonický soubor. Samotná kaple je dochována v autentickém stavu.

bez č. p., st. p. č. 95, k. ú. Lbín, r. č. 11970/5-5435

Kaplička se nachází v intravilánu obce Lbín, v blízkosti mostu přes řeku Bílinu. Jedná se o drobnou přízemní stavbu, která je zastřešena sedlovou střechou s konchovým zakončením. Pokrytá je keramickou taškou bobrovkou červené barvy. Hlavní průčelí vzhlíží k jihozápadu, je jednoosé, horizontálně členěné korunní římsou, která odděluje masivní trojúhelný štít, jehož paty jsou přerušeny párem věžiček zakončených kulovitými čučky. Vstup je umístěn ve středu, vrcholí segmentově zaklenutým nadpražím. Ve středu trojúhelného tympanonu je eliptický větrací otvor. Za štítem vystupuje ve druhém plánu dřevěná zvonice, umístěná nad zádí kaple na vrcholu střechy.  Hlavní fasáda průčelí, stejně jako celá stavba, je pojednána žlutou barvou, římsy a ostatní zdobné prvky jsou bílé. Boční průčelí jsou shodná, jednoosé prosté. Středy stěn jsou prostoupeny okny se segmentově klenutým nadpražím. Korunní římsa odděluje plochy fasády od střešních ploch. Závěr stavby je půlkruhový, boční průčelí zvolna přecházejí v zadní, jehož plochu nerozděluje žádný architektonický prvek.  Zvonice vystupující nad závěrem kapličky je dřevěnou konstrukcí se šestibokou základnou, jež je na každé straně v úrovni horní poloviny prolomena otvorem, vrcholící oslím hřbetem. Zastřešena je bání krytou plechem.

Kaplička prošla v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí zahrnující opravu omítek, nátěrů a výměnu střešní krytiny. Celá rekonstrukce byla financována z dotačního titulu „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014“ se spoluúčastí obce. Při rekonstrukci bylo dbáno na dodržení historických stavebních postupů, užití vápenných technologií, stejně jako na zachování maximálního množství autentické hmoty omítek, původních profilací architektonické výzdoby fasády i všech stavebních konstrukcí a užití tradičního typu střešní krytiny.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Jilemnice, kostel sv. Alžběty, detail dřevořezu „Křest etiopského dvořana“, polovina 18. století | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici odhalil v základových partiích zahradního domku a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty....

Rotunda sv. Václava na Malé Straně

Raně středověká rotunda sv. Václava byla objevena v roce 2004 při záchranném archeologickém výzkumu, který probíhal v souvislosti s rekonstrukcí budovy...

Cena NPÚ
Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...