Pomníky velké války – výstava k oslavám Společného století 1918–2018 na zámku Krásné Březno

Výstava

V letošním roce si připomínáme stoleté výročí ukončení tzv. Velké války. Rok 1918 přinesl dlouho očekávaný mír, ale rovněž dalekosáhlé geopolitické změny a sčítání nevratných ztrát. S poválečnou obnovou úzce souvisí i budování pomníků padlým vojákům všech národností, kteří položili své životy na frontách Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru i celkový ráz poválečné vzpomínkové kultury. Zároveň jsou hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění, nachází se mezi nimi řada hodnotných realizací. Fond těchto pomníků doznal zásadní redukce v době druhé světové války i v časech poválečných, kdy řada pomníků zanikla nebo byla nevhodně adaptována. Cílem výstavy je přiblížit okolnosti vzniku pomníků Velké války, v základních obrysech zmapovat jejich fond a prezentovat segment umělecky nejzdařilejších pomníků na území Ústeckého kraje (více o výstavě zde).

Plakát ke stažení PDF.

Výstava je přístupná od 3. května do 29. června 2018, otevřeno pondělí až pátek, 10–15 hod. (poslední vstup hodinu před uzavřením, otevřeno jen v pracovní dny).

Vstupné:

 • dospělí 20 Kč
 • studenti do 26 let 15 Kč
 • ZTP/P a průvodci zdarma
 • děti do 6 let zdarma
 • senioři nad 65 let 15 Kč
 • mládež 6–15 let 15 Kč
 • ZTP do 18 let zdarma
 • ZTP nad 18 let zdarma
 • Fond ohrožených dětí zdarma
 • ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR zdarma
 • zaměstnanci NPÚ (1 + 3) zdarma
 • novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • rodinné vstupné (max. 2 + 3) 55 Kč

Fotografování pouze bez stativu, blesku a selfie tyče. Školní a organizované skupiny prosíme objednat předem, děkujeme.


Kontakt:
Ing. arch. Daniel Vágner, PR pracovník NPÚ v Ústí nad Labem,
+420 472 704 843, +420 778 403 915, vagner.daniel@npu.cz

Při návštěvě výstavy v prostorách pracoviště NPÚ je možno zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, případně spojit termín s návštěvou přednášky nebo v případě objednání předem i s návštěvou kostela sv. Floriána.