ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Co jsou památky a proč je chránit?

Program pro školy

Co je a co není památka? Proč je třeba památky chránit? Co dělají památkáři? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět školní program, který žákům umožní seznámit se s tím, co je k práci památkáře nezbytné a také si některé disciplíny hravou formou vyzkoušet (archeologii, stavitelství či znalosti z dějin umění).

Vstupné: žák - 10 Kč, pedagog. doprovod zdarma

Délka programu: 60 minut

Nutno předem objednat.