Vesnicí Kraje Vysočina roku 2019 se stala obec Sobíňov

Ilustrační snímek - plot v Nové Vsi u Nového Města na Moravě

V posledním květnovém týdnu probíhalo hodnocení Vesnice Kraje Vysočina roku 2019. Na výběru vítěze se rovněž podílelo telčské pracoviště Národního památkového ústavu. Zvítězila obec Sobíňov na Havlíčkobrodsku, zejména díky ukázkové péči o historické a kulturní dědictví a příkladné práci v oblasti strategického plánování. Příkladem pro ostatní obce by mohla být také podpora mezigeneračního soužití a udržování povědomí o historii obce zejména pořádáním mnoha zajímavých akcí pro občany v průběhu roku. Ukázková je také spolupráce obce s podnikatelským sektorem a místními spolky zejména v oblasti péče o obecní zeleň a místní památky a stavby.

Porota najezdila po Kraji Vysočina více než 500 km a při dvouhodinových prezentacích jednotlivých obcí nachodila úctyhodných 65 000 kroků a dokonce i najezdila několik kilometrů na kolech.  „Všechny přihlášené obce měly představení svých obcí perfektně připravené a bylo opravdu velmi složité vybrat vítěze jednotlivých kategorií,“ uvedla předsedkyně komise Pavla Chadimová, starostka obce Heřmanov (vítěz Vesnice roku 2017) při oznámení výsledků, které se konalo ve čtvrtek 30. května 2019 v pozdních odpoledních hodinách v obci Vepříkov, vítězi loňského krajského kola.

„Gratuluji obci Sobíňov k titulu a ostatním přihlášeným obcím musím poděkovat za skvělou práci a odvahu, se kterou se do soutěže nebály přihlásit a za jejich ochotu a píli při prezentaci svých obcí. Doufám, že tento počin splnil cíl celé soutěže, a to povzbudit obyvatele obcí, aby se aktivně účastnili na rozvoji svého domova a upozornit veřejnost na význam venkova," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. Vítězové zlaté, oranžové a zelené stuhy postupují do celostátního kola, kde se poměří se stejně úspěšnými obcemi z dalších 13 krajů České republiky v dané kategorii.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2019:

 • Zlatá stuha – krajský vítěz – Sobíňov, okres Havlíčkův Brod 
 • Modrá stuha za společenský život – obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
 • Bílá stuha za činnost mládeže – městys Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Třeštice, okres Jihlava
 • Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Větrný Jeníkov, okres Jihlava
 • Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Martínkov, okres Třebíč
 • Diplom za péči o drobné sakrální památky – obec Štěpkov, okres Třebíč
 • Diplom za společenský život v obci – obec Smrčná, okres Jihlava
 • Diplom za rozvoj předškolního vzdělávání – obec Velký Beranov, okres Jihlava
 • Diplom za práci s mladými čtenáři - obec Číměř, okres Třebíč
 • Diplom za podporu sportu v obci obec Víska, okres Havlíčkův Brod
 • Diplom za inovativní přístup k výchově mládeže - obec Jiřice, okres Pelhřimov
 • Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
 • Inovativní obec – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou

Zlatá cihla v programu obnovy venkova:

 • Kategorie A – obnova/rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Smrčná, okres Jihlava, za opravu kostela sv. Mikuláše
 • Kategorie B – obnova/rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod za stavební úpravy a přístavbu kulturního domu v místní části Rejčkov

Slavnostní předání titulu Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 je naplánováno na 2. 8. 2019 ve vítězném Sobíňově.