Scola Telcz bude prezentovat návrhy studentů na úpravy jezuitské zahrady v Telči

Ozdobná kartuš  a letopočet dokončení stavby nad vstupním portálem jezuitské koleje v Telči

O víkendu zahájila v Telči svůj další ročník multidisciplinární vzdělávací aktivita s názvem Scola Telcz. Zimní workshop, který je věnován zahradnímu prostoru bývalé jezuitské koleje u objektu Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity a objektu stavební fakulty Českého vysokého učení technického v samotném centru Telče, vyvrcholí neformálním setkáním určeným i široké veřejnosti, jehož součástí bude diskuze nad představenými návrhy i návštěva zahrady. Setkání proběhne tuto středu 27. února 2019 v 17 hodin na nádvoří Univerzitního centra Telč.

Program letošního ročníku se opět skládá z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Tyto týmy se zaměřují nejen na historii, ale zejména na vypracování návrhů nové podoby a využití společného zahradního prostoru uvedených objektů.

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče již od roku 2017.

web: http://www.scola-telcz.net/