Zimní workshop Scola Telcz se zaměří na jezuitskou zahradu

Ilustrační snímek - Scola Telcz 2017 - práce ve skupinách

Letos proběhne v Telči již třetím rokem mezinárodní setkání studentů Scola Telcz. Na jeho přípravě a realizaci se podílí také telčské pracoviště Národního památkového ústavu.

Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují i v roce 2019. Zimní workshop, který bude probíhat ve dnech 22. až 27. února, se tentokrát zaměří na zahradní prostor bývalé jezuitské koleje, který dnes náleží k objektu Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity a objektu stavební fakulty Českého vysokého učení technického v samotném centru Telče.

Program se bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Tyto týmy se zaměří nejen na historii, ale zejména na vypracování návrhů nové podoby a využití společného zahradního prostoru uvedených objektů.

Zimní workshop bude završen ve středu 27. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou přímo v zahradě, a srdečně je na ně zvána i široká veřejnost. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a u městského informačního centra.

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.