Mezinárodní konference přinesla nové poznatky o vztazích mezi řeholními institucemi a městským prostředím

Mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši, diskuse

Na 70 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti se ve dnech 24. – 26. září 2018 zúčastnilo mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši, která proběhla v Lannerově domě v Telči.

Inspirací pro zvolené téma se stala situace založení jezuitské koleje v Telči, patřící k slavatovskému dominiu. Historie města Telče spjatá s řádem Tovaryšstva Ježíšova zaměstnává již třetím rokem interinstitucionální badatelský tým projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, do něhož patří také telčské pracoviště Národního památkového ústavu poskytující zázemí konference. Akce byla zahájena v pondělí 24. září zdravicí ředitele hostitelské instituce, Pavla Macků. Následovala přivítání třech pořádajících institucí zastoupených Karlem Kollermannem (Diecézní archiv St. Pölten), dále Tomášem Černušákem (Moravský zemský archiv v Brně) a hlavní organizátorkou a zároveň koordinátorkou projektu, Kateřinou Bobkovou-Valentovou (Historický ústav AV ČR).

V průběhu tří konferenčních dní nastínili odborníci z renomovaných institucí ve svých příspěvcích vztahy rozvíjející se mezi jednotlivými řády usazenými ve městech, jejich donátory a městskou komunitou. Za všechny jmenujme alespoň vzácné hosty, jimiž se stali Rafał Witkowski z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani či Helmut Halb z rakouské Akademie věd. Téměř polovina přednesených referátů sledovala jezuitskou problematiku. Pojednány byly ne vždy jednoduché začátky působení jezuitů v Českém Krumlově, Chomutově a Jindřichově Hradci, Hradci Králové, Praze, také v Banské Štiavnici, Vídni, Raabu či Šoproni a samozřejmě v Telči. Opomenuty nebyly ani architektura a mobiliář jezuitských chrámů a slavnosti na počest patronky města svaté Markéty. Pozornost byla věnována též literárnímu zpodobnění života výjimečné osobnosti hraběnky Františky Slavatové. Velmi přínosný komparační rámec poskytly příspěvky zabývající se koexistujícími řády ve středověku i novověku (pauláni, premonstráti, augustiniáni, dominikáni a další) na území střední Evropy.

Součástí události byla speciální přednáška pro širší veřejnost na téma Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řádového domu v Telči. Veřejnosti byl přístupný celý program konference, jehož srozumitelnost zajišťovalo tlumočení z německého jazyka. Návštěvníci vyslechli velmi inspirativní referáty, hojně diskutovali v přátelském prostředí a rozloučili se závěrečnou exkurzí po jezuitských stavbách ve městě Telči.

Projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši je financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043). Kromě Národního památkového ústavu se na výzkumu podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a jeho hlavní koordinátor Historický ústav Akademie věd České republiky.

Podrobnou tiskovou zprávu o konferenci naleznete zde.

Více na www.jezuitetelc.cz.