V Telči se chystá se podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí

SCOLA TELCZ, prohlídka centra města Telče

V pátek 21. září proběhne v prostorách Univerzitního centra Telč slavnostní podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

Hlavním cílem memoranda je prohloubení spolupráce především v oblastech výměny studentů, pedagogů či akademických a neakademických pracovníků při společných studijních či výzkumných programech. Memorandum tak navazuje na dosavadní spolupráci uvedených institucí při realizaci  aktivity Scola Telcz, čili pracovního setkání studentů v rámci pravidelných letních či zimních škol v Telči se zaměřením na kulturní dědictví a památkovou péči. Tuto aktivitu mají všechny instituce zájem nadále rozvíjet.  Možnost získat zkušenost z mezinárodní a mezioborové, týmové práce a spolupracovat se specialisty z různých oborů se už staly přínosnou a pro studenty vítanou zkušeností. 

Pod vedením odborníků z oblasti památkové péče, architektury, přírodovědných disciplín i historie umění tak v roce 2017 a 2018 studenti společně pracovali na návrhu rehabilitace dvou historických domů na hlavním náměstí v Telči, na návrhu obnovy venkovských prostor v těsné blízkosti historického jádra města Telče, nebo na projektu revitalizace objektu bývalé synagogy v Telči.

V září letošního roku probíhá další vzdělávací aktivita, jež je součástí projektu Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj (KulReg), realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika Masarykovou univerzitou a Dunajskou univerzitou v Kremži.

Prezentace výstupů uvedených minulých i současných společných aktivit bude rovněž součástí programu po podpisu memoranda.

Fototermín: 21. 9. 2018 v 13:00 v historickém sále UC Telč (vchod z Kyptova nám.), prosíme o potvrzení Vaší účasti mailem na makovec@rect.muni.cz

Bližší informace: www.facebook.com/SCOLATELCZ

Mgr. Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč, tel. 777 119 220
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., ředitel CET, ÚTAM AV ČR, tel. 777 807 483
Doc. RNDr. Milan Jeřábek, řešitel projektu KulReg, GÚ PřF MU, tel. 549 49 5183
Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D., vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ, tel. 567 213 116