PAMÁTKY DĚKUJÍ – podpořte nominaci z Kraje Vysočina na cenu NPÚ ve veřejném hlasování

Telč, Palackého č. p. 29 - uliční fasáda po obnově

Podpořte v on-line hlasování obnovu domu v Telči v Palackého ulici č.p. 29. Hlasovat můžete od 14. července do 15. září 2017.

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost prostřednictvím on-line hlasování na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Zatímco odborná komise vybírá mezi 24 nominovanými vítěze ve čtyřech kategoriích, veřejnost může podpořit svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, a to formou on-line hlasování od 14. července do 15. září. Jméno vítěze ceny Památky děkují bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích.

V Kraji Vysočina usiluje o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a o přízeň veřejnosti při hlasování PAMÁTKY DĚKUJÍ obnova domu č.p. 29 v Palackého ulici v Telči. V kategorii obnova památky, restaurování ji nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči.  

Obnova domu v Palackého ulici č.p. 29 v Telči, která  zahrnovala stavební prvky i pokojové výmalby, patří k nejvýznamnějším realizacím uplynulého roku v Kraji Vysočina. Zásadním objevem jsou renesanční záklopové trámové stropy ve dvou místnostech, gotické okno a sedlový portál. Hodnotnou je rovněž pokojová výmalba v patře z 19. a počátku 20. století. Během této příkladné obnovy, která navrátila starobylému domu důstojný vzhled, byly veškeré zásahy provedeny velmi citlivě a památkové hodnoty samotného objektu zůstaly zachovány.  

Velké ocenění patří majiteli objektu za úsilí a vlastní snahu, které do procesu realizace obnovy objektu neustále vkládal. Všechny opravy plně respektují skutečnost, že se jedná o historickou architekturu s přímou vazbou na památkově chráněné území města Telče.

Více informací o obnově domu v Palackého ulici č.p. 29 v Telči naleznete zde.

Bližší informace o hlasování naleznete zde.