Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Telčské pracoviště NPÚ bylo v letech 2016 - 2020 zapojeno do řešení vědeckovýzkumného úkolu, jehož snahou bylo nově nahlédnout na město Telč a jeho vývoj v období baroka.

o projektu

Projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši byl financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043). Kromě Národního památkového ústavu se na projektu podílel Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a jeho hlavní koordinátor Historický ústav Akademie věd České republiky.

jezuitský řád v telči

Jezuitský řád působil v Telči mezi léty 1651 a 1773. Také díky jeho činnosti se v této době z Telče stalo významné regionální centrum. Hlavním cílem projektu byla snaha postihnout a popsat fungování a vztahy vrchnosti, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity a usměrnění ustáleného, často jednostranného pohlížení na jezuitský řád.

 

Více informací o projektu naleznete zde.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.