Vzdělávání

Naším cílem je zpřístupňovat a zprostředkovávat památkové hodnoty širokému spektru veřejnosti, ať jde o školy, univerzity, rodiny s dětmi, seniory, dobrovolníky nebo osoby se specifickými potřebami. Pozornost věnujeme vzdělávání žáků, pedagogů, odborníků v oblasti památkové péče, řemeslníků, kteří se zabývají obnovou historických staveb a tradičních řemesel, i vlastníků kulturních památek. Seznamte se s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Řemeslná obnova historických staveb

 • Otevíráme 2. ročník kurzů 2016/2017 
 • První termín výuky tohoto ročníku proběhne ve dnech 24. - 25. listopadu 2016.
  Řemeslo o dost lépe! Národní památkový ústav v Telči otevírá další ročník řemeslných kurzů zaměřených na obnovu památkových objektů. Kurzy jsou určeny pro řemeslníky, pracovníky památkové péče a nově i vlastníky historických objektů a zájemce z řad veřejnosti. Získáte certifikát o absolvování kurzu. Vyučované metody a postupy jsou garantovány Národním památkovým ústavem. Do kurzů se můžete hlásit již nyní! Teoretická výuka bude zahájena v listopadu 2016, praktická část kurzů proběhne na jaře 2017. S dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Mgr. Kateřinu Samojskou, Ph.D. (samojska.katerina@npu.cz, tel. 778 716 567). Celkový rozsah výuky je 100 hodin, přičemž výuka je rozdělena mezi teoretickou a praktickou část. Výuka teoretické části probíhá v sídle NPÚ, ÚOP v Telči na Hradecké ulici č. 6, praktická pak na objektech památkového fondu převážně v rámci Kraje Vysočina. Výukové metody jsou doplněny on-line zkušebním testem, instruktážními videosekvencemi a studijními skripty v elektronické podobě. Rozvrhy budou zasílány přihlášeným účastníkům individuálně.
 • Zahájení výuky v listopadu 2016
  Zahájení výuky připravujeme na listopad 2016, kdy po teoretické části budou kurzy pokračovat praktickou výukou na jaře 2017. Další podrobnosti o průběhu, obsahu a termínech kurzu budou zveřejňovány na těchto stránkách, příjem přihlášek probíhá od srpna 2016.
 • Přihlášení k účasti v kurzu
  Letos je možné přihlásit se do některého z těchto modulů:
  památková péče -  příprava a realizace památkové obnovy (obecně koncipovaný modul)
  kameník (specializovaný modul)
  truhlář – podlahář (specializovaný modul)
  Pro účast v kurzu je rozhodující kromě přijetí přihlášky uhrazení kurzu (připsání platby na účet NPÚ, nebo přijetí platby v hotovosti. Přihláška ke stažení zde.
 • Cena kurzovného:
  Cena kurzu je 4 500,- Kč + DPH 21%
  Pracovníci státní památkové péče mají zvýhodněnou cenu 2 000,- Kč + DPH 21%. Pro zaměstnance NPÚ, kterým kurz platí zaměstnavatel (NPÚ), není kurzovné navýšeno o DPH (jde o platbu v rámci organizace).
 • Způsob uhrazení kurzovného:

  Kurzovné lze uhradit buď převodem na bankovní účet NPÚ nebo v hotovosti v pokladně na oddělení ekonomiky a provozu NPÚ ÚOP v Telči (Hradecká 6, Telč) po dohodě s paní Jaroslavou Zamazalovou tel. 777 454 513.
  číslo účtu: ČNB 720008-60039011/0710, specifický symbol: 7210100. Variabilním symbolem je číslo Vašeho mobilního telefonu bez mezinárodního předčíslí – tedy devět čísel, která běžně používáte. Toto číslo nezapomeňte vyplnit v přihlášce (kolonka „Telefon“).