Řemeslná obnova historických staveb

Řemeslo o dost lépe! Územní odborné pracoviště v Telči zahájilo druhý ročník řemeslných kurzů zaměřených na obnovu památkových objektů. Kurzy jsou určeny pro řemeslníky, pracovníky památkové péče a vlastníky historických objektů a zájemce z řad veřejnosti.

Celkový rozsah výuky je 100 hodin, přičemž výuka je rozdělena mezi teoretickou a praktickou část. Vyučované metody a postupy jsou garantovány Národním památkovým ústavem. Výuka teoretické části probíhá v sídle NPÚ, ÚOP v Telči na Hradecké ulici č. 6, praktická pak na objektech památkového fondu převážně v rámci Kraje Vysočina. Výukové metody jsou doplněny on-line zkušebním testem, instruktážními videosekvencemi a studijními skripty v elektronické podobě. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V tomto ročníku, zahájeném v listopadu 2016, byly otevřeny následující moduly:

  • památková péče -  příprava a realizace památkové obnovy (obecně koncipovaný modul)
  • kameník (specializovaný modul)
  •  truhlář – podlahář (specializovaný modul)

Podrobnosti o obsahu a termínech kurzu budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách. S dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Mgr. Kateřinu Samojskou, Ph.D. (e-mail: samojska.katerina@npu.cz, tel. 778 716 567).

Plán akcí v rámci kurzu Řemeslné obnovy na rok 2017 naleznete zde.

Více informací o projektu naleznete na www.obnovakulturnihodedictvi.cz.