Organizační struktura

Stručné životopisy ředitele a dalších jmenovaných pracovníků.

Ředitel ÚOP v Telči

Nepodléhá CC

Mgr. Pavel Macků

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, zastává od 1. 7. 2017. Odborně se zaměřuje na hmotnou kulturu vrcholně středověké každodennosti, militaria, experimentální archeologii a tradiční řemesla. Aktivně se podílí na edukační, publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu.

Celý text

vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

  • vedoucí odboru
  • 567 213 116, 608 705 584
Studoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil v roce 2010 obhajobou diplomové práce „Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov – Dubenec – Hustířany“. Při studiu politologie na téže fakultě se zaměřil na české politické myšlení 19. a 20. století a v roce 2012 obhájil bakalářskou práci věnovanou zrodu politického katolicismu v českých zemích. Od roku 2012 pracoval jako památkář – správce dokumentačních fondů v NPÚ, ÚOP v Telči. V současné době zastává pozici vedoucího Odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Připravuje přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – památky kolem nás“ a podílí se na ediční a redaktorské činnosti.

vedoucí odboru péče o památkový fond

Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • 567 213 116, 778 523 980
Jana Musilová (*1982) je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala archeologii a historii. Na stejné univerzitě v roce 2016 úspěšně ukončila doktorské studium v oboru obecných dějin. Od roku 2014 pracuje pro Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Telči. V rámci profesní specializace se zaměřuje především na problematiku památek s mezinárodním statusem.