Metodické centrum pro vzdělávání v Telči

Metodické centrum vniklo při územním odborném pracovišti v Telči v roce 2015. Podporuje rozvoj edukačního potenciálu památkových objektů a odborných pracovišť NPÚ v rámci celé republiky.

Zpřístupňujeme a snažíme se zprostředkovávat památkové hodnoty širokému spektru veřejnosti, ať jde o školy, univerzity, rodiny s dětmi, seniory, dobrovolníky nebo osoby se specifickými potřebami. Pozornost věnujeme vzdělávání pedagogů, odborníků v oblasti památkové péče, řemeslníků, kteří se zabývají obnovou historických staveb a tradičních řemesel, a vlastníků kulturních památek.

Úzce spolupracujeme s dalšími metodickými centry Národního památkového ústavu, s vysokými školami a fakultními památkovými objekty, kterými jsou státní hrad a zámek Bečov, státní zámek Červená Lhota a Klášter Zlatá Koruna.

Zveme na akce

Vánoční posezení v rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro

Projekt Na cestách s Karlem IV., který návštěvníkům hradů Lipnice, Zvíkov, Litice a Bečov přiblížil život na šlechtických sídlech v době panování Karla IV., bude završen 14. prosince v Telči. Přijďte s námi a Karlem IV. ukončit Lucemburský rok a naposledy nahlédnout do života našeho nejvýznamnějšího panovníka.

Řemeslná obnova historických staveb

Otevíráme 2. ročník kurzů 2016/2017.
První termín výuky tohoto ročníku proběhl ve dnech 24. - 25. listopadu 2016.
Řemeslo o dost lépe! Národní památkový ústav v Telči otevírá další ročník řemeslných kurzů zaměřených na obnovu památkových objektů. Kurzy jsou určeny pro řemeslníky, pracovníky památkové péče a nově i vlastníky historických objektů a zájemce z řad veřejnosti.

Průvodce pro neslyšící

Během letošní návštěvnické sezóny připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, pro neslyšící spoluobčany průvodce několika památkovými objekty v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. Tablety s videonahrávkami ve znakovém jazyce jsou pro neslyšící, kromě psaného slova, další příležitostí jak poznat krásu a půvab našeho kulturního dědictví. Využít je mohou na státních zámcích v Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a na Červené Lhotě.

Edukační programy pro veřejnost

Metodiky pro odborníky

Metodiky tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví - výstup projektu NAKI „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (2012 - 2014). Metodiky poskytujeme ke stažení: