Telčští památkáři se připojují k Mezinárodnímu dni archeologie

Přednáška

  • Slavonice, Náměstí míru 480 ()
  • 21. 10. 2017
  • 14.00
Příprava středověkých pokrmů tradičními technologiemi, ilustrační snímek

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu na sobotu 21. října ve 14.00 hodin přednášku Jídlo a pití ve středověku. Ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Pavel Macků seznámí posluchače s problematikou vaření, stolování a stravování ve středověké společnosti. Součástí přednášky, která proběhne ve Slavonicích (Náměstí míru 480, Freskový sál nad cukrárnou), bude i prezentace replik stolního a kuchyňského nádobí a pomůcek.  

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči se touto akcí hlásí k Mezinárodnímu dni archeologie letos již potřetí. V roce 2015 připravili památkáři v sídle  svého pracoviště v Telči simulované archeologické naleziště, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet základní archeologické postupy. V loňském roce byla prezentována  středověká gastronomie a celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů a přednáška Pfaffenschlag – Život ve středověké vsi.

Co je Mezinárodní den archeologie a proč se koná? Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Organizací MDA usilují archeologové o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízejí možnost zapojit se do mnoha různých aktivit. MDA je hlavně oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás. Poprvé byl tento den slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

O přednášejícím

Mgr. Pavel Macků vystudoval bakalářský studijní program Středověká archeologie a navazující magisterský program Archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Poté krátce pracoval ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec a od roku 2010 pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako archeolog a následně i vedoucí oddělení specialistů. Od července 2017 toto pracoviště řídí. Odborně se zaměřuje na hmotnou kulturu vrcholně středověké každodennosti, militaria, experimentální archeologii a tradiční řemesla. Aktivně se podílí na edukační, publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu.