Publikace Jana Žižky: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách je právě v prodeji

V těchto dnech přichází do prodeje zcela nová unikátní publikace, kterou vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze.

Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství – velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost.  Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada jich zanikla, a to i v posledních dvaceti letech, a řada z nich je dnes bohužel v havarijním stavu. Unikátní publikace s bohatou obrazovou přílohou je tak pokusem o určitou splátku našeho dluhu vůči těmto stavbám.

Práce se opírá především o dvě desetiletí trvající plošný průzkum hospodářských dvorů v Čechách, z něhož byly autorem v odborných periodikách dosud publikovány dílčí poznatky, především z území Středočeského kraje.  Souhrnné kapitoly se zabývají nejen přehledem významných dvorů v průběhu staletí, ale také podobou a proměnami jednotlivých typů hospodářských budov, jejich konstrukcemi i detaily. Souhrnné texty doplňuje katalog, který stručně přiblíží podobu hospodářských dvorů na 120 bývalých panství v Čechách.

Vydal: NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze, Praha 2016. 

576 stran, formát 215 x 270 mm, ISBN: 978-80-86516-85-1.  Prodejní cena 850,- Kč.

Publikaci je možné objednat i osobně vyzvednout na adrese: Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3. Kontakt: Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274008285, e-mail: roubickova.dita@npu.cz. Více informací naleznete také na www.npu.cz/uop-sc.

Kontakt: Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, roubickova.dita@npu.cz