Publikace Jana Žižky Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách je právě v prodeji

V těchto dnech přichází do prodeje nová unikátní publikace, kterou vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.

Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství – velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost.  Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada jich zanikla, a to i v posledních dvaceti letech, a řada z nich je dnes bohužel v havarijním stavu. Unikátní publikace s bohatou obrazovou přílohou je tak pokusem o určitou splátku našeho dluhu vůči těmto stavbám.

Práce se opírá především o dvě desetiletí trvající plošný průzkum hospodářských dvorů v Čechách, z něhož byly autorem v odborných periodikách dosud publikovány dílčí poznatky, především z území Středočeského kraje.  Souhrnné kapitoly se zabývají nejen přehledem významných dvorů v průběhu staletí, ale také podobou a proměnami jednotlivých typů hospodářských budov, jejich konstrukcemi i detaily. Souhrnné texty doplňuje katalog, který stručně přiblíží podobu hospodářských dvorů na 120 bývalých panství v Čechách.

Vydal NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze v roce 2016, 576 stran, formát 215 x 270 mm, ISBN: 978-80-86516-85-1.  Prodejní cena 850 Kč.

Publikaci je možné objednat i osobně vyzvednout na adrese: Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3. Více informací naleznete také na www.npu.cz/uop-sc.

Kontakt: