Odborná konference 2018

Historie odívání v českých zemích 2018: Společenská role módy po vzniku Československé republiky

ÚOP středních Čech v Praze pořádá v letošním roce již IV. ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích, který bude tentokrát věnován období první republiky.
Konference se koná v rámci oslav stého výročí vzniku samostatného československého státu, a to ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. a za mediálního partnerství portálu PROPAMÁTKY.

Termín: 27. září 2018, 9–18 hodin.
Místo konání: Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, památkářů, etnografů, muzejníků i historiků umění, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů oděvů a módy v daném časovém období v Čechách.
Období první republiky je již tradičně spojováno s elegancí, kvalitou a pečlivým řemeslným zpracováním oděvu.  Toto nosné téma zahrnuje jak velké módní salóny, které zprostředkovávaly domácím zákazníkům novinky z evropských center, stejně jako mnohá krejčovství v menších městech, kterých v této době působila celá řada. Kvalita však byla určující i pro zboží určené nejširšímu zákaznictvu – v oboru oděvu i obuvi zde pracovaly první konfekční továrny, zprávy z módního světa se k veřejnosti dostávaly prostřednictvím velkého množství dámských a společenských časopisů.
Pomocí módního oděvu se rovněž prezentovala i příslušnost ke kosmopolitní společnosti, stejně jako příslušnost k českému (československému) národu.  V této souvislosti je velkým tématem např. význam nošení oděvů s národními prvky nebo nápodob lidových krojů, což se s blížící se 2. světovou válkou stalo i demonstrací příslušnosti k ohroženému národu.
Další důraz bude kladen např. na téma ženské emancipace, které s módou úzce souvisí.  Cestování, vášeň pro automobilismus a nejrůznější druhy sportu vyžadovaly nové druhy oblečení, které pak zpětně ovlivnily i další módní vývoj. První republika nebyla však jen dobou elit: poprvé se např. objevila myšlenka kvalitního pracovního oděvu pro dělnictvo, i v těch nejzapadlejších koutech republiky zanikal lidový kroj a byl nahrazován oděvem módním.
Móda samozřejmě nezahrnuje jen oděv, ale také šperk, obuv, módní doplňky, klobouky atd. Záměrem pořadatelů je proto sledovat i témata týkající se propojení módy a bytového designu, oděvní módy a fotografie, filmu či kresby. Zapomenuto nebude ani prostředí Slovenska se všemi jeho specifiky, a zejména obrovské bohatství lidových krojů, které byly nevyčerpatelnou studnicí vzorů pro tvůrce módního i svérázového oděvu.
Dobové přesahy jsou pochopitelně nevyhnutelné - vždyť řada zmíněných fenoménů vznikla dlouho před vyhlášením republiky. Řada prvků pak její zánik přetrvala a samozřejmě elegance a prvorepublikový životní styl byly a dodnes jsou inspirací módních tvůrců, filmařů či výtvarníků.
Na konferenci je možné přihlásit se již nyní - více informací a organizační pokyny naleznete v pozvánce, přihlášku je možné zasílat elektronicky i prostřednictvím ČP.
Podrobnější informace včetně programu budou přihlášeným účastníkům rozeslány bezprostředně před termínem konání. V případě dotazů a nejasností se obracejte na PhDr. Olgu Klapetkovou tel. 274 008 283 a ohledně fakturace nebo potvrzení platby na Šárku Krabcovou tel. 274 008 154.