Odborná konference 2017

Historie odívání v českých zemích 2017: Móda a oděv doby renesance

ÚOP středních Čech v Praze pořádá v letošním roce již III. ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích, který bude tentokrát věnován době renesance.
Konference se koná v rámci Roku renesanční šlechty, a to ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. a za mediálního partnerství portálu PROPAMÁTKY.
Termín: 19. října 2017, 9–18 hodin
Místo konání: Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, archeologů, památkářů, etnografů i historiků umění, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů renesančního oděvu v Čechách.
Na připravované konferenci bude sledován vznik renesančního oděvu u nás, jeho šíření a rozkvět, proměny módních vzorů i jejich zánik a přeměnu v módu barokní. Proto bylo zvoleno široké časové rozpětí od nástupu Jagellonců na český trůn až po dobu třicetileté války. Záměrem je sledovat přijímání zahraničních novinek ve špičkách české společnosti šlechtické i měšťanské, jejich proměnu a přizpůsobování domácímu vkusu i mísení vlivů z jižní, západní a východní Evropy, které bylo pro dané období typické. Další důraz bude kladen na odraz dobové módy ve výtvarném umění: malbě i sochařství, v portrétu i žánrových výjevech. Akcentován bude rovněž význam znalosti módních proměn na dataci a určení provenience uměleckých děl.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní - více informací a organizační pokyny naleznete v pozvánce, přihlášku je možné zasílat elektronicky i prostřednictvím ČP.
Podrobnější informace včetně programu budou přihlášeným účastníkům rozeslány bezprostředně před termínem konání.

V případě dotazů a nejasností se obracejte na PhDr. Olgu Klapetkovou tel. 274 008 283  a ohledně fakturace nebo potvrzení platby na Šárku Krabcovou tel. 274 008 154.

program konference

Pozvánka a přihláška ke stažení