Redakční rada časopisu Průzkumy památek

Redakční rada časopisu Průzkumy památek byla zřízena jako odborný poradní orgán ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze pro otázky související s vydáním odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika Průzkumy památek. Redakční rada dbá na udržování kvality periodika podle dané koncepce. Vyjadřuje se k rukopisům předloženým redakci a k návrhům recenzentů, navrhuje aktuální náměty vhodné k publikování. její členové mohou být rovněž vybráni jako recenzenti jednotlivých článků.