Redakční rada časopisu Památky středních Čech

Redakční rada časopisu Památky středních Čech byla zřízena jako odborný poradní orgán ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze pro otázky související s vydáním odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika Památky středních Čech. Redakční rada dbá na udržování kvality časopisu podle dané koncepce , vyjadřuje se k rukopisům předloženým redakci a k návrhům recenzentů, navrhuje aktuální náměty vhodné k publikování. Její členové mohou být rovněž vybráni jako recenzenti jednotlivých článků.