Medailonek ředitele

Ing. Jan Žižka

Jan Žižka (* 1954) vystudoval v letech 1973 - 1978 stavební fakultu ČVUT, kde jeho počínající zájem o historické stavby zásadním způsobem ovlivnila paní Doc. Ing. arch. Milada Radová CSc. Po krátkém působení v projekci SURPMO nastoupil v roce 1980 do Střediska státní památkové péče a ochrany přírody a jeho nástupcům, po dnešní Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Národního památkového ústavu, zůstal věrný dodnes.  V letech 1985 – 1987 absolvoval postgraduální studium na FA ČVUT.

Již léta se zabývá agendou péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území, provádí odborný dohled na opravách a operativní průzkumy.  Plošným průzkumem hospodářských dvorů se podílel i na výzkumných úkolech NPÚ. Podobu dvorů i výsledky operativních průzkumů nebo zkušenosti z oprav památek přiblížil v řadě odborných statí, a to zejména v periodikách, vydávaných středočeským pracovištěm NPÚ.

Od roku 1993 mu byly svěřeny vedoucí funkce, na kterých se vedle svých povinností snažil předávat své zkušenosti mladším kolegům. Do funkce ředitele ÚOP středních Čech byl na základě výsledku výběrového řízení jmenován k 1. lednu 2017.