Lucemburský rok

U příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. pořádá Národní památkový ústav řadu akcí věnovaných nejen největšímu Lucemburkovi, ale i stopám, které jeho rod zanechal v zemích Koruny české.

Naše pracoviště se pro rok 2016 připojilo k jednomu z hlavních témat sezony
přednáškovým cyklem Významné stavby doby Karla IV. ve středních Čechách
- v rámci jednotlivých přednášek odborníci z NPÚ i dalších institucí připomněli stavební počiny Karla IV. na území dnešního Středočeského kraje, např. sakrální architekturu, podobu měst a jejich opevňovacích systémů, a samozřejmě stavební vývoj hradu Karlštejn.
Přednášky s volným vstupem pro veřejnost probíhaly od dubna do listopadu jednou měsíčně v sídle našeho pracoviště v Sabinově 5, Praha 3.

a specializovanou odbornou konferencí zaměřenou na oděv v době lucemburské, která proběhla 6. října.

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku.
Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015.