Stovky kusů restaurátorské dokumentace pomohla knihovně pražského odborného pracoviště NPÚ zpracovat dobrovolnice

Výsledky práce Anežky Kučerové v knihovně pražského odborného pracoviště NPÚ budou sloužit mnoha dalším badatelům

Knihovnu pražského územního odborného pracoviště NPÚ si jako místo své dobrovolnické činnosti v rámci studijní odborné praxe vybrala studentka dějin umění na FF UK Anežka Kučerová. Od dubna do srpna 2017 pracovala jako dokumentátorka v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů (v oddělení dokumentace a knihovny), kde získala neocenitelnou možnost seznámit se s každodenním chodem památkového pracoviště a mohla si vytvořit představu o praxi, problémech a výzvách památkové péče v Praze.

Hlavní náplní její činnosti bylo zpracovávání evidence restaurátorských zpráv, konkrétně vytváření záznamů v programu Tritius přenášených do internetového vyhledávače Carmen, jenž je nepostradatelný nejen pro pracovníky památkové péče a odborníky, ale slouží i široké veřejnosti. Studentka v průběhu praxe samostatně zpracovala přibližně 720 kusů restaurátorské dokumentace a pracovníci knihovny její pečlivou práci a zaujetí velmi ocenili. Anežka Kučerová, která si podle svých slov zejména v maximální možné míře rozšířila znalosti o svém oboru a také navázala užitečné profesní i osobní kontakty, navíc nevylučuje, že se památkové péči bude věnovat i v profesním životě po ukončení studia.

„Databázi Tritius, spuštěnou v roce 2012, je nutné doplnit zpětně o materiály, které byly pořízeny v dřívějších letech. Jde o několik tisíc dokumentů a je velmi obtížné tuto práci zvládnout se současným počtem pracovníků dokumentačních fondů a knihovny. Proto opravdu vítáme, když se najde dobrovolník, který nám pomůže. Anežka zpracovávala restaurátorskou dokumentaci z doby od založení našeho pracoviště v 60. letech 20. století až po rok 2002 a doplňovala neúplné záznamy z let 2002–2011. Velmi nám pomohla a její práce bude sloužit dalším badatelům a studentům,“ pochválila studentku vedoucí knihovny Lenka Matiášková.

Knihovna a badatelna pražského pracoviště zaznamenala jen za rok 2016 návštěvu 364 badatelů a shromáždila za toto období do dokumentačních fondů 27 986 digitálních fotografií, 417 restaurátorských zpráv a dokumentace, 56 stavebněhistorických průzkumů, 64 nálezových zpráv, 99 původních plánů, 31 rekonstrukcí, 145 zaměření či 21 soupisů mobiliáře. Významnou měrou k tomu přispěli studenti na odborné praxi, zaměstnanci na pracovní dohody a v poslední době stále častěji i dobrovolníci.

Povinnou odbornou praxi v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů pražského pracoviště každý rok absolvují studenti vysokých škol.

Koordinátorka projektu:

  • 13. 9. 2017