V konzervátorské dílně NPÚ, ÚOP v Praze letos dobrovolníci dokumenovali a ošetřovali archeologické nálezy

Restaurování skla patří mezi nejjemnější a nejcitlivější konzervátorské práce

Studentka Polina Taraskina pomáhala letos při konzervaci a dokumentaci archeologických nálezů v nově adaptované konzervátorské dílně pražského archeologického pracoviště NPÚ. Po dobu tří měsíců pracovala jeden den v týdnu pod dozorem zkušených kolegů při ošetřování a dokumentaci nálezů pocházejících z výzkumů v Praze a okolí. Převážně šlo o archeologické nálezy z keramiky a skla pocházející z různých časových období našich dějin.

„Se zapojováním dobrovolníků a studentů do práce našeho pracoviště jsme začali již před několika lety a máme s ním dobrou zkušenost,“ říká vedoucí odboru archeologie Jaroslav Podliska. „Je to možnost otevřít dveře zájemcům o naši práci a popularizovat tak obor archeologie i památkovou péči obecně u široké veřejnosti. Ze stážistů a dobrovolných pracovníků se časem mohou stát odborní pracovníci specializovaných institucí, takže absolvovaná praxe pro ně může být základem pro jejich budoucí profesní kariéru. Je to i případ naší kolegyně konzervátorky Doubravky Hajmanové, která u nás podobně začínala v rámci studentské praxe,“ dodává Jaroslav Podliska.

Ročně absolvují povinnou odbornou praxi na odboru archeologie pražského pracoviště 2 až 3 studenti vyšších ročníků oboru konzervování skla a keramiky na Vysoké škole chemicko-technologické. Celkově na tomto pracovišti během posledních pěti let působilo deset vysokoškolských studentů a dobrovolníků.

Koordinátor projektu:

  • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Praze, Na Perštýně 12, Praha 1, e-mail podliska.jaroslav@npu.cz
  • 16. 8. 2017