Oddělení ekonomiky a provozu

Oddělení zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost ústavu po stránce účetnictví, financování, plánování rozpočtu a správy a ochrany majetku ústavu včetně jeho inventarizace. Zajišťuje plynulý výkon agend souvisejících s provozem ústavu (podatelna, spisovna, spisový archiv apod.).