Fotografická výstava Z hradů za vlády Karla IV. v Plzeňském kraji

V mázhausu domu U Zlatého slunce, sídla plzeňského pracoviště NPÚ, je instalovaná nová fotografická výstava, věnovaná letošnímu sedmistému výročí narození Karla IV. Expozice, kterou finančně podpořil Plzeňský kraj, je přístupná volně v pracovních dnech od 6 do 18 hodin a potrvá do května.

Letecká fotografie zříceniny hradu Radyně u Plzně

Karel IV. (1316–1378) se zapsal do dějin jako panovník, za jehož vlády prožívaly české země poměrně dlouhé období míru. Západním Čechám věnoval trvale zvýšenou pozornost; v návrhu zemského zákoníku z let 1350–1351 (Maiestas Carolina) jsou vyjmenovány mezi nezcizitelným královským majetkem mnohé západočeské hrady, kromě Tachova např. též Přimda nebo Domažlice.

Na výstavě se lze seznámit s několika hrady v Plzeňském kraji v době vlády Karla IV., dochovanými povětšinou v podobě majestátních zřícenin. Výběr zohledňuje nejen hrady královské (Radyně, Kašperk), ale také šlechtická hradní sídla, jež v polovině 14. století početně převládala a v tomto smyslu tvořila svým způsobem dobový standard – ať už měla stavební úroveň velmi vysokou (Velhartice, Libštejn), nebo to byly skromnější objekty, z nichž některé téměř již zanikly (Věžka).

Výstava se dotýká rovněž hradních interiérů a jejich vybavení. Poměrně častými pozůstatky původního vnitřního vybavení jsou úpravy portálů, oken a okenních nik se sedátky, otopných zařízení (například krb v paláci na hradě Kašperk) a původní omítky. Zmíněná péče o komfort, leckdy až luxus bydlení našla vyjádření ve vestavěných dřevěných konstrukcích (srubech) obytných místností (Radyně, Kašperk).

Plakát výstavy

Výstavu připravili:

  • PhDr. F. Kasl (odborná koncepce, texty, výběr lokalit a jejich snímků)
  • MgA. R. Kodera (pořízení nových fotografií, výtvarné řešení a adjustace výstavních panelů)
  • Výstavní výbor (recenzenti): Ing. arch. J. Kaigl, Ph.D.; T. Karel; Mgr. P. Sokol