Novostavby v prostředí památkových rezervací a zón

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, tedy v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, je instalována od 3. dubna 2018 výstava s názvem Novostavby v prostředí památkových rezervací a zón. Výstava (fotografie s průvodními texty) je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin. Bude trvat do 30. 6. 2018.

Výstava navazuje na památkářskou dílnu se stejným odborným zaměřením, která se konala v územním odborném pracovišti v Plzni Národního památkového ústavu minulý rok, a využívá podkladů shromážděných v rámci této dílny.  Pro ilustraci toho, co vše se může stát novotvarem v historickém prostředí památkově chráněných částí sídel v Plzeňském kraji, jsou záměrně prezentovány různé typy zásahů, jako je např. nové řešení vstupního průčelí budovy kina na náměstí v Plané, půdní vestavba domu v Pavlíkově ulici čp. 7 v Klatovech, který je kulturní památkou, proměny obchodního a administrativního centra Dubina na náměstí v Domažlicích, úprava nároží obchodního domu v ulici Kapitána Jaroše opět v Klatovech nebo zástavba několika proluk v Rokycanech a v Plzni. Výstava poukazuje na značnou šíři tématu – od dílčí úpravy existujícího objektu či umístění uměleckého díla do veřejného prostoru přes zastavění proluky až po vznik celého souboru novostaveb. Přibližuje také stavební úpravy historických náměstí jako např. v Dobřanech, Horažďovicích a ve Stříbře.