Dialog tvarů v barokní architektuře

Od května do listopadu roku 2016 mají zájemci možnost navštívit v mázhauzu plzeňského domu U Zlatého slunce výstavu fotografií barokní architektury. Jejich autorem je Martin Micka nebo pocházejí z archivů Národního památkového ústavu.

květen listopad 2016, dům U Zlatého slunce v Plzni

Od května do listopadu 2016 mají zájemci možnost navštívit výstavu fotografií pořádanou plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu, která je věnována barokní architektuře. Fotografie přibližují mnohotvárnost baroka, které vládlo umělecké tvorbě po valnou většinu 17. a 18. století. Představují jeho polohy od tzv. barokního klasicismu až po dynamický barok a barokní gotiku. Fotografie jsou od Martina Micky a z archivů Národního památkového ústavu a váží se vesměs k západočeským památkám.

Výstava se koná v mázhauzu domu U Zlatého slunce a je přístupná ve všedních dnech od 6 do 18 hodin. Vstup je volný. Její vznik byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016.                                                                           (Václav Chmelíř, 5. 5. 2016)

Plakát výstavy

Turistický portál Plzeňského kraje

 

 

Chotěšov, areál kláštera. Konvent. Prostor slavnostního schodiště.            (foto M. Micka, 2014)

 

 

 

 

Manětín, zámek. Hlavní průčelí.          (foto M. Micka, 2014)