Výstava Kostel v Čečovicích a výstava Zlatý věk obor

V mázhausu domu U Zlatého slunce, sídle plzeňského pracoviště NPÚ, je instalovaná nová fotografická výstava s názvem Kostel v Čečovicích. Výstava je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin. Na Starém zámku v Chudenicích je pak k vidění výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k letošnímu tématu NPÚ Krajina, kulturní i přírodní dědictví.

Výstava fotografií Kostel v Čečovicích

Jak je z názvu patrné, výstava představuje kostel sv. Mikuláše v Čečovicích (v okrese Domažlice), významnou, byť co do velikosti spíš menší památku, která je pozoruhodná z mnoha důvodů ve středoevropském kontextu. Pozornost návštěvníka upoutá asi nejvíce vysoká uměleckořemeslná úroveň a zdobně bohatá rozmanitost architektonických článků včetně drobné, ale velmi plastické kamenosochařské práce.

Stavbu kostela lze hodnotit jako přímý import z ciziny, odvozený z bohatého architektonického tvarosloví katedrál v oblastech podél řeky Rýna. Zprostředkující uměleckou úlohu sehrála podle všeho stavební huť katedrály v Řezně v Bavorsku. Ze stavebně typologického hlediska kostel v Čečovicích připomíná proslulé gotické palácové kaple typu Sainte-Chapelle ve Francii. Kdo nechal čečovický kostel – kdysi panskou kapli postavit, není přesně známo. Je však velmi pravděpodobné, že to byli bratři Bušek ml., Václav a Jan, páni z Velhartic, a to v době kolem roku 1364, tedy za vlády Karla IV.

Památka prošla úspěšnou obnovou v letech 1996–2001/2002. Patří římskokatolické církvi. Je přístupná veřejnosti na prohlídky jen podle předchozí dohody a jako místo konání slavnostních koncertů.

Výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách

Výstava, která bude na chudenickém zámku v běžných otevíracích hodinách do 15. července, představí na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky.

Hlavní část výstavy prezentuje vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou oboru a další.

K výstavě patří doprovodné akce - např. dvě přednášky a prohlídka komentovaná autorem výstavy.