Osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy

Agenda vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy, v platném znění.

Územní odborné pracoviště v Plzni je jedním z pracovišť Národního památkového ústavu, které je pověřeno agendou vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, a to pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy – seznam uměleckých děl, předmětů uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce náboženské povahy je uveden v příloze zákona č. 1., odst. III. Tyto předměty musí být vybaveny osvědčením před jejich nabídkou k prodeji (§ 3, odst. 1. zákona č. 71/1994 Sb.).

Komplexní informace o možnostech vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury ČR na adrese: www.mkcr.cz