ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Spisový archiv

Ve spisovém archivu je ukládána především korespondence odborného charakteru k procesu výkonu památkové péče. Archivované dokumenty zachycují nakládání s památkovým fondem Plzeňského kraje od 50. let 20. století.

Spisová agenda k jednotlivým objektům je uložena v pořadačích, rozdělena v rámci pořadače do složek podle problémových okruhů - např. stavební úpravy, restaurování, průvodcovská činnost apod. Ve složkách je pak chronologicky seřazena.

Spisovna slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je prezenčně zpřístupněna i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Dokumentace se půjčuje pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ. Některé služby jsou zpoplatněny dle ceníku.

Návštěvní hodiny pro veřejnost

  •  denně 8–14 hod.

Doporučujeme předem sjednat konkrétní termín návštěvy.