ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dialog tvarů v románské architektuře

Od 27. dubna do 4. listopadu 2015 se konala výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR

Dialog tvarů v románské architektuře.

Výstava v rámci cyklu Ze života památek prezentovala archivní, vesměs černobílé umělecké fotografie.