ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Výstavy

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu,  jsou instalovány volně přístupné panelové výstavy. Výstavy jsou obměňovány několikrát ročně.

VZHLEDEM K PANDEMICKÝM OPATŘENÍM JE MOŽNO ZHLÉDNOUT

NĚKTERÉ DŘÍVĚJŠÍ VÝSTAVY ONLINE.

 

2021 Právě probíhá

Fotografická výstava

(květen – září 2021)

 

Národní kulturní památka

selský dvůr čp. 1 „U Matoušů“

v Plzni-Bolevci

k průběhu záchrany a obnovy tohoto významného objektu. Prostřednictvím srovnávacích fotografií je představen areál historické usedlosti v plzeňské části Bolevec, který společně s dalšími dvory kolem bývalé bolevecké návsi unikl demolici v souvislosti s budováním panelového sídliště v období 70.-80. let 20. století. Fotografie představují historické snímky usedlosti a dokumentují její stav v 90. letech po využívání místním zemědělským družstvem, při záchranných pracích a také v průběhu nedávné rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Na počátku letošního roku byla záchrana a obnova usedlosti dokončena.

Dvůr je jako státní památkový objekt od 1. června 2021 zpřístupněn široké veřejnosti.

Obsah výstavy bude brzy také online na našem webu.

 

Proběhlo (výběr)

2021

2020          

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009