ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Památky západních Čech

je periodická a recenzovaná odborná edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu, jenž je i jejím vydavatelem.

Jak už název sám napovídá, uvedená edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. V edici jsou vydávány:

 

Na odbornou úroveň edice dbá společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedají odborníci z Národního památkového ústavu a několika dalších odborných institucí. Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Texty a obrazové přílohy jsou před vydáním posuzovány členy redakční rady a dvěma nezávislými recenzenty.

 

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň 

Redakční rada pracuje v tomto aktuálním složení:

  • Členové redakční rady:

Ing. arch. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), Mgr. Petr Sokol (NPÚ, ÚOP v Plzni, předseda), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění AV ČR)

  • Tajemník redakční rady: Mgr. Karel Matásek