ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Památky západních Čech

je periodická a recenzovaná odborná edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu, jenž je i jejím vydavatelem.

Jak už název sám napovídá, uvedená edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. V edici jsou vydávány:

 

Na odbornou úroveň edice dbá společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedají odborníci z Národního památkového ústavu a několika dalších odborných institucí. Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Texty a obrazové přílohy jsou před vydáním posuzovány členy redakční rady a dvěma nezávislými recenzenty.

 

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň 

Redakční rada pracuje v tomto aktuálním složení:

  • Členové redakční rady:

Ing. arch. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), Mgr. Petr Sokol (NPÚ, ÚOP v Plzni, předseda), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění AV ČR)

  • Tajemník redakční rady: Mgr. Karel Matásek