ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Publikace mimo edici

Mimo edici Památky západních Čech vydává plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu příležitostně také odborné monografie, v nichž autoři předkládají čtenářské veřejnosti výsledky své déletrvající badatelské či výzkumné činnosti.

Jakkoliv se proces vydání těchto publikací po formální stránce neřídí pravidly stanovenými pro zmíněnou edici, procházejí i ony recenzním řízením a svým celkovým pojetím, obsahovou strukturou i obsažností poznámkového aparátu dosahují parametrů běžných u kvalitních odborných publikací. Tyto vesměs výpravné monografie mají vždy samostatnou grafickou úpravu a vyznačují se rovněž vysokou měrou součinnosti autorů na redakční přípravě.