ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Publikace mimo edici

Mimo edici Památky západních Čech vydává plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu příležitostně také odborné monografie, v nichž autoři předkládají čtenářské veřejnosti výsledky své déletrvající badatelské či výzkumné činnosti.

Jakkoliv se proces vydání těchto publikací po formální stránce neřídí pravidly stanovenými pro zmíněnou edici, procházejí i ony recenzním řízením a svým celkovým pojetím, obsahovou strukturou i obsažností poznámkového aparátu dosahují parametrů běžných u kvalitních odborných publikací. Tyto vesměs výpravné monografie mají vždy samostatnou grafickou úpravu a vyznačují se rovněž vysokou měrou součinnosti autorů na redakční přípravě.