ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Publikace mimo edici

Mimo edici Památky západních Čech vydává plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu příležitostně také odborné monografie, v nichž autoři předkládají čtenářské veřejnosti výsledky své déletrvající badatelské či výzkumné činnosti.

Jakkoliv se proces vydání těchto publikací po formální stránce neřídí pravidly stanovenými pro zmíněnou edici, procházejí i ony recenzním řízením a svým celkovým pojetím, obsahovou strukturou i obsažností poznámkového aparátu dosahují parametrů běžných u kvalitních odborných publikací. Tyto vesměs výpravné monografie mají vždy samostatnou grafickou úpravu a vyznačují se rovněž vysokou měrou součinnosti autorů na redakční přípravě.