ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky k problematice ochrany památek a památkové péče jsou přístupné široké odborné veřejnosti. Probíhají v historických prostorách sídla našeho pracoviště.

2021

V současné době není plánována žádná akce.

Proběhlo (výběr)