Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2022

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v Památkovém katalogu.

 

 

(aktualizováno 18. 1. 2023)

Pivoň, okr. Domažlice, NKP klášter augustiniánů

Klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie byl založen ve 13. století, jeho dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby. Po zrušení kláštera v roce 1787 došlo k jeho úpravě na zámek. Raně gotický presbytář kostela obsahuje unikátní architektonické detaily, v českém prostředí velmi specifické.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 486

 • původně kulturní památka prohlášena národní kulturní památkou dne  23. listopadu 2022

Kamenný Újezd, okr. Rokycany, usedlost ev. č. 8

Usedlost s roubeným obytným domem a stodolou a se zděnými hospodářskými budovami pochází z druhé poloviny 18. století

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106968

 • prohlášeno dne  2. září 2022

Sušice, okr. Klatovy, památník odboje se sochou T. G. Masaryka – rozšíření památkové ochrany

Pomník odboje vznikl podle návrhu architekta J. Freiwalda v roce 1933; reliéfy doplněny v roce 1935 a v letech 1946-1948. Dosavadní ochrana památníku byla rozšířena o sochu T. G. Masaryka podle návrhu akad. sochaře Otakara Švece  z roku 1949 (na místo byla osazena až o dvacet let později).

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 105811
 • ochrana rozšířena dne 22. dubna 2022

Štěnovice, okr. Plzeň-jih, silniční most

Přímý trámový železobetonový silniční most přes řeku Úhlavu postavený firmou Müller & Kapsa v roce 1905.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106894

 • prohlášeno dne  10. března 2022

Plzeň, vila Jiřího Freunda čp. 1987, Žižkova ul. 29

Funkcionalistická stavba dle návrhu plzeňského architekta Leo Meisla z roku 1932.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106854

 • prohlášeno dne  7. února 2022

Svéradice, okr. Klatovy, kaple sv. Bartoloměje s dvěma pamětními kříži

Původem renesanční stavba z první poloviny 17. století byla kolem roku 1880 přestavěna do dnešní podoby. Pamětní kříže vedle kaple pochází nejspíše z druhé poloviny 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106663
 • prohlášeno dne 25. ledna 2022

Dolany, okr. Klatovy, pomník padlým I. a II. světové války

Jeden z prvních poválečných pomníků na Klatovsku byl zhotoven v roce 1920  sochařem Vilémem Glosem.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106880

 • prohlášeno dne  19. ledna 2022

Zpět na seznam nově prohlášených památek.