Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2020

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v Památkovém katalogu.

Chříč, okr. Plzeň-sever, dům čp. 24

Moderní meziválečná stavba domu obsahující v obvodovém zdivu přízemí objekt z 19. století. Součástí ochrany je i původní hospodářské stavení.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106593
 • prohlášeno dne 4. prosince 2020

Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih, židovský hřbitov

Ohradní zdí vymezený židovský hřbitov, založený pravděpodobně v polovině 17. století, obsahuje cenný soubor náhrobních stél barokního, klasicistního i novějšího typu.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106606
 • prohlášeno dne 11. listopadu 2020

Kasejovice, okr. Plzeň-jih, drážní vodárna

Technická stavba se strojovnou s vodojemem a kolnou na uhlí vznikla jako typový objekt při nově budované trati Nepomuk-Blatná, jejíž provoz byl zahájen v roce 1899.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106581
 • prohlášeno dne 30. října 2020

Stříbro, okr. Tachov, soubor rodinných hrobek a pamětního kříže

Centrální pamětní kříž z roku 1893 pochází z doby založení hřbitova, kde se mimo jiné nachází několik hodnotných, kvalitně uměleckořemeslně pojednaných hrobek významných místních osobností (rodiny Seifert, Pascher, Ernstberger, Wiesinger) a náhrobní kříž Theresie Ernstberger. Datovány jsou do období od založení hřbitova až do druhé světové války.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106596
 • prohlášeno dne 19. října 2020

Nalžovské Hory, okr. Klatovy, areál zámku, pivovar – rozšíření památkové ochrany

Součástí areálu zámku je kromě vlastní zámecké budovy se zámeckým parkem také hospodářský dvůr. Dosavadní ochrana byla rozšířena na pivovar, založený v roce 1774. Pozdně barokní budova je dochována v autentické podobě a dokládá tradiční historickou technologii výroby piva.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek  32804/4-3153
 • ochrana rozšířena dne 16. září 2020

Rozvadov – Nové Domky, okr. Tachov, Kostel Navštívení Panny Marie

Ojedinělá novostavba empírového kostela z roku 1836 jako pozůstatek téměr zaniklé  vsi Nové Domky.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106567
 • prohlášeno dne 3. září 2020

Plzeň, okr. Plzeň-město, Prešovská ul., dům čp. 193 – rozšíření památkové ochrany

Původem pozdně středověky městský dům se zachovanými pozůstatky barokní přestavby, doplněný dvorní zástavbou. Dosavadní ochrana byla rozšířena o sladovnu, zmiňovanou u domu již od pozdního středověku, přičemž její stávající objekt pochází patrně z období poloviny 19. století.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 44273/4-4753 (dům čp. 193)  
 • ochrana rozšířena dne 22. července 2020

Janovice, okr. Klatovy, zřícenina hradu – rozšíření památkové ochrany

Areál s pozůstatky městského hradu ze 13. století s vodním opevněním. Dosavadní ochrana byla rozšířena na budovy předhradí (původem renesanční obytný objekt s průjezdem, lihovar z doby kolem roku 1900, hospodářské stavení z 1. poloviny 19. století).

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 23553/4-2997  
 • ochrana rozšířena dne 3. července 2020

Planá, okr. Tachov, bývalý pivovar a mincovna

Přestavbou gotického domu počátkem 17. století vznikla šlikovská mincovna. V polovině 19. století byla adaptována na pivovar, který byl později upraven; v provozu zůstal až do počátku 20. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
 • prohlášeno dne 8. června 2020

Křížovice u Číhaně, okr. Klatovy, stodola

Ojediněle dochovaná sloupová stodola z doby kolem roku 1800. Stavba s mimořádně cenným konstrukčním systémem „na kobylu“ a patrně poslední s roubeným pláštěm.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106518
 • prohlášeno dne 25. května 2020

Chocomyšl, okr. Domažlice, lovecký altán "kuchyňka"

Drobná stavba zahradního a krajinářského umění vznikla v roce 1825 jako součást lovecké krajiny chudenického polesí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
 • prohlášeno dne 9. dubna 2020

Konstantinovy lázně, okr. Tachov, Nádražní ul., lázeňský dům „Mír" čp. 68

Lázeňský dům Mír (původně Auge Gottes) z dvacátých let 20. století je nejhodnotnějším příkladem kubistické architektury v lokalitě. 

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106591
 • prohlášeno dne 9. dubna 2020

Ejpovice, okr. Rokycany, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Uzavřená zděná hospodářská usedlost z období kolem poloviny 19. století. Dosavadní ochrana byla rozšířena i na stodolu, hospodářskou budovu a kolnu.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 15742/4-2468  
 • ochrana rozšířena dne 4. března 2020

Trnová, okr. Plzeň-sever, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Usedlost s roubenou chalupou s blokem černé kuchyně z doby kolem roku 1800. Dosavadní ochrana roubeného venkovského domu ve dvoře byla rozšířena i na zděné obytné stavení, chlév, kolnu, stodolu a ohradní zeď.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 51949/4-5273 (venkovský dům čp. 2)  
 • ochrana rozšířena dne 14. února 2020

Kalec u Žihle, okr. Plzeň-sever – ochranné pásmo hospodářského dvora Kalec

Ochranné pásmo bylo zřízeno za účelem zachování přirozeného prostředí dvora Kalec. Dvůr je barokním hospodářským komplexem bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, citlivě zasazeným do krajiny v předem promyšlených prostorových vazbách. Situováním v plochém či jen mírně zvlněném terénu uprostřed rozsáhlých ploch polí a luk protkaných sítí cest, s navazujícími lesními porosty, tvoří výraznou dominantu a obohacuje okolní kulturní krajinu.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 3491
 • prohlášeno dne 31. ledna 2020

Švihov, okr. Klatovy, vodní mlýn čp. 149

Válcový poloautomatický mlýn z let 1910-1912, postavený na místě staršího předchůdce, s mohutnou čtyřpodlažní budovou mlýnice, patrovým obytným stavením a torzem hospodářského zázemí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106464
 • prohlášeno dne 28. ledna 2020

Zpět na seznam nově prohlášených památek.