Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2019

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v Památkovém katalogu.

VEJVANOV, OKR. PLZEŇ-SEVER, venkovská usedlost čp. 9

Původně roubená usedlost nejpozději z první poloviny 19. století, z níž se dochovala sýpka a stodola. Sýpka je jednou z posledních svého druhu v obci.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106365
 • prohlášeno dne 12. září 2019

KŮŠTÍ, OKR. PLZEŇ-SEVER, usedlost čp. 6

Pozdně klasicistní usedlost z druhé poloviny 19. století s obytným domem, sýpkou, bránou s brankou, chlévy a ohradní zdi (stodola se již dříve zřítila).

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106568
 • prohlášeno dne 27. srpna 2019

KASEJOVICE, OKR. PLZEŇ-JIH, kruhová pec

Mimořádně dochovaný objekt menší kruhové cihlářské pece z roku 1925.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106419
 • prohlášeno dne 26. srpna 2019

LIBLÍN, OKR. ROKYCANY A KOZOJEDY, OKR. PLZEŇ-SEVER, liblínský most

Železobetonový obloukový silniční most přes Berounku, vystavěný v roce 1929.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106365
 • prohlášeno dne 22. března 2019

ŽELEZNÁ RUDA, OKR. KLATOVY, areál fary čp. 43

Barokní fara z poslední čtvrtiny 18. století. Ve dvoře hospodářská budova, obsahující nosnou konstrukci archaického typu, a kovaný barokní kříž.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106375
 • prohlášeno dne 14. března 2019

CHUDENICE, OKR. KLATOVY, městský dvojdům čp. 46 a 167 v areálu starého zámku

Patrový klasicistní dvojdům bývalého chudenického velkostatku s hospodářskou a obytnou funkcí, z první poloviny 19. století. Dodatečně prohlášen jako součást stavebního komplexu areálu Starého zámku.

 • dodatečné prohlášení k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 34545/4-2985
 • dodatečně prohlášeno dne 12. března 2019

HORAŽĎOVICE, OKR. KLATOVY, židovský hřbitov s hrobnickým domkem, ohradní zdí a souborem 407 náhrobků

Hřbitov založený na počátku 19. století obsahuje kromě původních náhrobků z let 1832-1942 i významný soubor 93 náhrobků barokního typu, přenesených sem ze starého židovského hřbitova v Horažďovicích.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106331
 • prohlášeno dne 7. ledna 2019

Zpět na seznam nově prohlášených památek.